A diákönkormányzatunk kidolgozott SZMSZ alapján működik. Az iskolánkban tanuló diákok érdekképviseletének ellátása mellett programszervezési és információs feladatokat is felvállalt.

A diákönkormányzat tagjai az osztályok képviselői (2-3 fő), kiknek megbízatása egy tanévre szól. Az osztályok delegáltjai választják meg a DÖK-elnököt, munkájukat alsó és felső tagozatban is pedagógus segíti. Üléseiket havi rendszerességgel - szükség esetén gyakrabban - tartják. Döntési, véleményezési, egyetértési jogaikat rendszeresen gyakorolják.

A DIÁKTANÁCS TAGJAI a 2017/2018-as tanévben:
3. bSzabó Aliz, Szollát Boglárka
4. aBoskó Beáta, Fülöp Timea
4. bTolnai Míra, Bányai Luca
5. aIlinyi Fanni, Kálmán Boglárka, Lecsek Lili
5. bSziráki Huba, Hatala Dominik
5. cKovács Zalán, Hatvani Emese
6. aÁdám Viktória, Kabai Bence
6. bIndig Fanni, Indig Henriett
6. cPál Viktória, Fazekas Katica
7. aNagy Dániel, Gulyás Botond
7. bVárhegyi Melinda
7. cCsukás Gergő, Fábián Péter, Loós Máté
8. aVaszari Virág, Veszelka András
8.bGodena Panka, Szarka Benedek Gellért
8.cKós László, Szarka Lili, Miklósi Anna Kata
az osztályközösségek választása alapján.
2017. szeptember 12-én tartott alakuló ülésen a Diáktanács szavazása alapján megválasztottuk a Diáktanács vezetőségét.

A diáktanács vezetői:Stúdiósok:
Molnár Evelin 8.cDávid Péter 8.c
Róka Dorottya 8.cJárvás Máté Kerecsen 8.a
Sztik Boglárka 8.aTolnai Milán 8.b
Szarka Benedek Gellért 8.b
A DÖK érdekképviseleti feladatkörébe tartozó tennivalók:

A diákokat érintő helyi szabályzók kidolgozásában aktív részvétel: Az elmúlt két évben az alábbiakban közreműködött a DÖK: házirend kimunkálása, annak módosítása, javaslat a diákok elismerési és elmarasztalási formáira, saját "Sulibuli szabályzat" elkészítése.

Jogorvoslat biztosítása, panaszkezelés: Szükség esetén "panasznapot" tartanak, melyeken megbeszélik az esetlegesen felmerülő problémákat.

DÖK alakuló ülésminden tanév szeptemberében rendezzük, ahol nemcsak az éves munkatervet, az összegyűjtött javaslatokat hagyják jóvá, hanem a DÖK-vezetőt is megválasztják titkos szavazással.

Diákközgyűlés minden tanévben: júniusban kerül megrendezésre, ahol játékos formában felelevenítik a diákok jogait, kötelességeit, sőt az elmúlt tanév legemlékezetesebb pillanatait.

Információs feladatok ellátása:
• Megbeszélések, közvetítés az osztályok és a DÖK-tagok között
• Folyamatos tájékoztatás a DÖK-faliújságon
• Diákok beszámolója iskolai rendezvényekről az iskola honlapján
Programok szervezése, lebonyolítása:

Hagyományos "DÖK"-ös programok:"MIKULÁSVÁRÁS" - decemberben, a "SULINAPOK" programjának a szervezése és lebonyolítása-decemberben, FARSANG szervezése és lebonyolítása – februárban, a "FÖLD NAPJA" alkalmából környezetvédelmi projektnap szervezésében közreműködés, GYERMEKNAP májusban.

Évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, azt megszervezi - ez általában a GYERMEKNAP.

Évente kétszer (ősszel és tavasszal) papírgyűjtést szervez.

Nagy sikerük van a "SULIBULIKNAK", melyeket gyakran egy-egy nevezetes eseményhez kapcsolnak; például Halloween, farsang. Ezen alkalmakkor különböző jeleneteket, táncokat is bemutatnak a résztvevők.

Iskolánkban működik az iskolaszék, melynek üléseire nemcsak a diákönkormányzatot segítő pedagógus kap meghívást, hanem gyakran a diákok is. Az ülésen rendszeresen meghallgatják az elvégzett munkájukról szóló beszámolójukat, egyes kérdésekben kérik a véleményüket.

Az iskola falain túl is részt vesznek megbeszéléseken, így utoljára a budapesti Városmajori Gimnáziumban voltak a pest megyei Diákparlament ülésén, illetve városi DÖK-fórumon.

A legaktívabb diák önkormányzati képviselők tanév végén osztályfőnöki, diák önkormányzati, vagy akár nevelőtestületi dicséretben is részesülhetnek.

Egyéb szabályzatok:
Suli-Buli szabályzat