Együttműködési megállapodást kötött a Testnevelési Egyetem és a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola

A TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 azonosító számú „Tartalmi módszertani fejlesztés, valamint pedagógus továbbképzés a mindennapos testnevelés terén” című pilot program keretén belül jött létre a két intézmény közötti együttműködés.

A pilot program célja a mindennapos testnevelés megnövekedett órakeretének minőségi – sportágak felé (dominánsan labdajátékok, kézilabda) nyitó – modelljének bevezetése, alkalmazása, kipróbálása. Különösen a mozgás ügyesség, koordináció fejlesztése, a sportág specifikus labdanélküli, és labdás gyakorlatok gyakoroltatása, a játékok megismertetése, a csapat sportágak és azon belül a kézilabda megszerettetése, gyakorlati anyagának oktatása. A létrejött megállapodás értelmében az egyetem ingyenes szakmai továbbképzésben és folyamatos szaktanácsadásban részesíti az iskola testnevelő tanárait. Az általa kidolgozott új szakmai anyagokkal, új módszerekkel segíti a sport megszerettetését, kiemelten a kézilabda sportágat. Szakmai segítségnyújtás keretén belül dokumentumokat biztosít a testnevelés tanításához, a helyi szakmai dokumentumok átdolgozásához és kidolgozásához. Segíti a testnevelők munkáját az új típusú mentoráló (patronáló segítő) modell segítségével. Modern informatikai eszközt (tablet gép) biztosít a pedagógusoknak, melynek segítségével és használatával megismerteti a testnevelőket.

Az iskola vállalja, hogy állandó sportszakmai kapcsolatot tart fenn az egyetemmel, a szakmentorokkal, és a testnevelők sikeresen vesznek részt a szakmai továbbképzéseken. A pedagógusok elsajátítják és használják a tablet gépeket, melyeken a korszerű oktató filmek és didaktikai módszerek feltöltésre kerültek. Az iskola a mindennapos testnevelés heti két órájában a kidolgozott speciális tantervet konkrét gyakorlatban alkalmazza. A programban való részvételnek köszönhetően a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola referenciaintézményi minősítést kap, mely által részt veszünk különböző módszertani fejlesztések véleményezésében, illetve közreműködünk kialakítandó képzésekben. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a projekt fejlesztőivel, visszajelzéseket adunk a módszerek eredményességéről, és az általunk kidolgozott „jó gyakorlat” átadásáról.

Intézményvezetőként és testnevelőként nagy öröm számomra, hogy a Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola ebben a programban részt vehet, melynek legnagyobb nyertesei iskolánk tanulói.

Hegedüs Roland
intézményvezető
Kapcsolódó link:
Testnevelési egyetem - Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben