TEHETSÉGPONT – LOGIKAI MATEMATIKA

Logikai matematika – A talpraesett tehetség

Koordinátorok: Albert Edit és Szabó Tünde

Köztudott, hogy a logika a következtetés tudománya, amelynek egyik ága a matematikai logika. A matematikai képesség kevés előzetes tapasztalást, tudást igényel, a matematikához való jó érzék, képesség, logikus gondolkodás már hamar megmutatkozik.
A program nem illeszkedik tantárgyi keretekhez; feladata a tanulók gondolkodásának és kreativitásának fejlesztése. Inkább a gyakorlati logikára, a játékosságra helyezzük a hangsúlyt. A foglakozások izgalmasak, élvezetesek és érdekesek minden résztvevő számára. Célunk, a beválogatott gyerekekkel a hagyományostól eltérő megoldások keresése, amihez sokféle kreativitásfejlesztő eszközt és módszert is igyekszünk használni. A foglakozások során előtérbe kerül a módszeresség és az alaposság.

Fejleszteni szeretnénk a matematikai kompetencia kialakításához szorosan kapcsolódó képességeket, mint pl. gondolkodási-, tudásszerző-, kommunikációs-, vizuális-, és tanulási képesség.

A matematikai tehetségfejlesztő programunkat elsősorban nem az ismeretek kibővítésére, hanem a gyerekek logikus gondolkodásának, problémamegoldó képességének fejlesztésére, izgalmas, játékos feladványok, logikai fejtörők megoldására szánjuk. Cél a hagyományostól eltérő, játékos, tapasztalati, felfedező módszerek használata. Miközben a gyerekek titokzatos kódokat, titkosírást fejtenek meg, vagy sakkoznak, esetleg robotokat programoznak, vagy táblás játékokat játszanak, önfeledten alkotnak, építenek, fejlődik lényeglátásuk, analizáló-, szintetizáló-, elemző-, emlékező-, megfigyelőképességük. Ezen felül megtanulják elviselni a sikert és kudarcot, nő az önuralmuk, kitartásuk. A játékok lehetőséget adnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez is. Megtanulják a problémákat kezelni, megoldani, csoportban dolgozni. Tapasztalatokat gyűjtenek, megfigyeléseket végeznek, következtetéseket vonnak le.

Fontos, hogy a feladatok megoldás fejlessze, alakítsa ki az önálló gondolkodás, a belső ellenőrzés igényét, és ismertesse meg a tanulókkal a problémamegoldás örömét és egyben segítse elő a pozitív személyiségjegyek alakulását.

A tehetségfejlesztés célja az egyénben rejlő képességek lehetőségének, kiteljesítésének segítése, a fejlődés, az önmegvalósítás támogatása.

Műhelyek:
„Csudajó a MATEK csütörtök!”

Lovasné Tóth Anikó

„Csudajó a MATEK csütörtök!”– nagycsoportos óvodásoknak
avagy, melyik gyerek ne szeretne játszani!?

A matematikai képesség kevés előzetes tapasztalást, tudást igényel.

A program célja nem az ismeretek bővítése, hanem a gyerekek logikus gondolkodásának, problémamegoldó képességének fejlesztése izgalmas, játékos feladványokkal, logikai fejtörőkkel, JÁTÉKOKKAL.

Aki szeretne „matekot játszani” dominóval, dobókockával, kötéllel, kártyákkal, kooperációs ernyővel, mozgáskoordinációs létrával, stb., annak a csoportban a helye. A program inkább a gyakorlati logikára, a játékosságra helyezi a hangsúlyt. A foglakozások izgalmasak, élvezetesek és érdekesek lesznek.

Méhecske mesék, avagy játék a kódolás?

Malomsoki Anita

Méhecske mesék, avagy játék a kódolás?

Amikor a következő szavakat halljuk: robotika és kódolás, akkor elsőre nem egy olyan tevékenységformára gondolunk, mellyel a 7-10 éves korosztály foglalkoztatható. De miért ne lehetne játékos keretek köré építeni a padlórobotok alkalmazását, az algoritmikus gondolkodás kialakítását és fejlesztését, a programozás elemi ismereteinek átadását? A lehetőségek adottak, hiszen 6 darab Bee bot robottal izgalmas, mozgásos foglalkozások köré épített műhely vár minden olyan gyermekre, akiknek érdeklődése középpontjában helyet foglal az informatika folyamatosan változó világa, a problémamegoldó gondolkodás, feladványok és rejtvények megoldása, valamint az, hogy csapatban együtt tevékenykedjen és hozzon létre valami egyedülálló produktumot.

Beszámoló az első fél év munkájáról.

2019-2020 tanév tervei

MATálentum

Albert Edit

MATálentum

Köztudott, hogy a matematikához való jó érzék, képesség már hamar megmutatkozik, akár iskoláskor előtt. Ezeknek a gyerekeknek szükséges és érdemes fejleszteni a matematikai kompetencia kialakításához szorosan kapcsolódó képességeiket, mint a gondolkodás, tudásszerzés, kommunikáció, vizualitás és tanulás. A matematikai tehetségfejlesztés elsősorban ezen képességek fejlesztése. Tehetséggondozó műhelyemmel nem a tanulók ismereteinek bővítése a célom, hanem játékos, tapasztalati, felfedező módon fejlődjön önálló gondolkodásuk, problémamegoldó és elemző képességük,képesek legyenek következtetéseket levonni, tanuljanak meg együtt dolgozni, elviselni a sikert és a kudarcot.

Furfangos fürgék társasága

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges,
nem azért különleges, mert különb akar lenni,
hanem azért, mert nem tud más lenni.”
(Szabó Magda)

A komplex műhelyünkben három különböző, de egymást kiegészítő területen fejlődnek/fejlődhetnek a gyerekek.
Mindhárom feladata:
– Az érzelmi blokkok feloldása, alkotó kreatív légkör megteremtése.
– Különböző játékok, mozgásformák kipróbálása, alkalmazása, melynek során a gyermekek képessé válnak az együttműködésre, az összedolgozásra, melynek során fejlődnek a szociális képességeik, társas kapcsolataik.
– Alkotói kreatív gondolkodás fejlesztése játékok közben, az önkifejezés sokoldalú lehetőségeinek fejlesztésével.
– A gyermekek gondolkodása erősen cselekvés orientált. Ők csak gyakorlatban, a cselekvés segítségével képesek a probléma megoldására, próbálgatják a különféle lehetőségeket. A tevékenységek során fejlődik a logikai gondolkodásuk, és ennek segítségével lesznek képesek a jövőben valóban végiggondolni a lehetséges verziókat és azok közül kiválasztani a célravezetőt. Ismételni kell és folyamatosan gyakorolni.

Pólya Éva

Mozgásfejlesztés – „Labdavarázs-varázslabda”
A gyermekek alapvető mozgásigényére támaszkodva különböző méretű, anyagú labdák segítségével, tovább fejlesszük gyorsaságukat, egyensúlyérzéküket, tér-, idő-, ritmus érzéküket valamint alaklátásukat.


Szabó Tünde

Ki nem játszik, sem nem nyer, sem nem veszt.
Logikai, táblás vagy táblajátékokat fognak megismerni a gyerekek. Játék közben megtanulják a szabálykövetést, a győzelemért való küzdést. A táblajátékok egyaránt jelenthetnek szellemi és fizikai kihívást. A játékok során jártasságra, gyakorlatra tesznek szert a gyerekek, ugyanakkor tanulást segítő, nevelő, ösztönző és pszichológiai hatásuk is van. A játék célja megtanulni gondolkodni és tanulni. Ha ezt elérjük, akkor a gyermekek a játéktól eltérő környezetben és folyamatban is képes lesz erre.

Beszámoló az első fél év munkájáról.


Székely Edit

Játék mindenek felett! – avagy Számolj kicsit másképpen!
Játékos feladatokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, amelyek a gyors fejben számolást fejlesztik. A mai világban is elengedhetetlen a gyors és pontos fejben számolás. Ehhez egy olyan eszköz lesz segítségükre, ami a mai gépi világban háttérbe szorult, ez a szorobán. Használata könnyen elsajátítható és pillanatok alatt megtanulnak vele számolni a gyerekek.

Beszámoló az első fél év munkájáról.

Minden jog fenntartva 2019 © Copyright - Százhalombattai 1es Számú Általános Iskola