Bemutatkozás – az iskolánkról

Ahogy nevünk is mutatja – Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola –, a város legrégebbi iskolája a miénk. Az eredetileg 16 tanteremmel és egy tornateremmel épült intézmény, a többszöri hozzá- és átépítéseknek, átalakításoknak köszönhetően, ma 2 parketta borításos tornateremmel, számítástechnika-teremmel, könyvtárral, orvosi szobával, 120 férőhelyes ebédlővel, nagy udvarral, szabadtéri kézi- és streetballpályával, valamint 23 jól felszerelt osztályteremmel rendelkezik. Az iskola épülete 2010-ben teljes mértékben akadálymentesítve lett.

2013. január 1-től valamennyi általános iskola, így az „egyes iskola” is állami irányítás alá került. Az intézmény fenntartója az Érdi Tankerületi Központ lett.

Az iskolába korán reggel érkező tanulók számára fél héttől nevelői felügyeletet biztosítunk.

Angol, német és szerb nyelveket tanítunk változatos módszerekkel. A nyelvoktatás kiemelt fontossága miatt már első osztályban helyet kap gyermekeink órarendjében. Itt a nyelvvel való játékos ismerkedés történik, az érdeklődés felkeltése, hiszen ekkor még legfontosabb feladatunk az olvasás, az írás és a matematikai alapok szilárd lerakása. Később azonban egyre nő a nyelvoktatás jelentősége. Az iskolánkban működő “Gyermekekért Alapítvány” támogatja az idegen nyelvi területen való nyelvgyakorlást és átvállalja a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók vizsgaköltségeit.

Az informatika színvonalas oktatását összesen 30 számítógéppel felszerelt számítástechnika-terem segíti, internetkapcsolattal. A tanórákon kívül diákjaink a SEGÍTHET-NET, illetve az internetes differenciált képességfejlesztő szakkörön is elsajátíthatják, gyakorolhatják az információszerzés módjait.

2014-ben iskolánk egy európai uniós pályázat keretében – melyet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet nyert el –, lehetőséget kapott az eduroam föderációs hálózathoz való csatlakozásra. Ennek eredményeképpen a pedagógusok és dolgozók bármely eduroamos intézményben szabadon csatlakozhatnak e közösséghez.
Ugyanebben az évben 3 db wifi eszközt is elnyertünk, melyek az egész iskolát lefedik és alkalmasak az oktatás támogatására.
A harmadik megnyert pályázatban közösségi megmozdulásokat (ünnepélyeket) tudunk egyenes adásban közvetíteni a szülők és a fenntartók felé.

A természettudományok iránt érdeklődők emelt óraszámban és emelt szinten tanulhatják a matematikát harmadik osztálytól kezdve. Tanulóink rendszeresen szép eredményeket érnek el a különféle versenyeken. Az 5-6. évfolyamon a természettudományi gyakorlatok tantárgy bevezetésével a speciális természettudományos tantárgyak felsőbb években történő tanítását készítjük elő, alapozzuk meg.

Az alsó tagozaton az iskolaotthon és napközis órák keretén belül egyéni felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon segítséget kapnak a tanulóink.
Azok a diákok, akik a törvény által biztosított 16 óráig tartó foglalkoztatást igénybe veszik, a felső tagozaton tanulószobai, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozáson is részt vehetnek szakos kollégák irányításával.

Az “Ész-órák”-on, azaz az értelem és szövegértést fejlesztő foglalkozásokon nemcsak az értő olvasás gyakorlására nyílik lehetősége a gyerekeknek, hanem az úgynevezett mindennapi, praktikus ismeretek elsajátítására is.

Nyolcadikos tanulóink sikeres felkészülését a továbbtanulásra előkészítő órák segítik matematikából és magyarból.

Nálunk „az egyesben” éltünk a lehetőséggel, a mindennapos testnevelést már az országos bevezetés előtt megszerveztük és azóta is folytatjuk gyerekeink nagy örömére. A testnevelés órák keretein belül heti egy alkalommal úszásoktatást tartunk tanulóinknak. A további sportolási lehetőségeknek kiváló alapot nyújt két tornatermünk, ahol az Iskolai Sportköri órákon kézilabda, labdarúgás (fiú, leány), és atlétika edzések zajlanak. Jó hagyományt teremtettünk a város első és második osztályos diákjainak rendezett ügyességi sportvetélkedővel.

Iskolánk – a törvényi szabályozást jóval megelőzve – 1994 óta rendelkezik átfogó egészségnevelő programmal: kiemelt feladatként foglalkozunk a felvilágosítással, tájékoztatással és a megelőzés lehetőségeivel.

Szülői kérésre erdei iskolát, sí- vándor- és álló táborokat is szervezünk.

Minden jog fenntartva 2019 © Copyright - Százhalombattai 1es Számú Általános Iskola