DIÁKÖNKORMÁNYZAT

A diákönkormányzatunk kidolgozott SZMSZ alapján működik. Az iskolánkban tanuló diákok érdekképviseletének ellátása mellett programszervezési és információs feladatokat is felvállalt.

A diákönkormányzat tagjai az osztályok képviselői (2-3 fő), kiknek megbízatása egy tanévre szól. Az osztályok delegáltjai választják meg a DÖK-elnököt, munkájukat alsó és felső tagozatban is pedagógus segíti. Üléseiket havi rendszerességgel – szükség esetén gyakrabban – tartják. Döntési, véleményezési, egyetértési jogaikat rendszeresen gyakorolják.

A DIÁKTANÁCS TAGJAI a 2020/2021-es tanévben:

osztály név
3. a Teleki Noémi

Vass Boglárka

3. b Raffer Richárd

Tápai Szonja

4. a Bakó Boglárka

Pálinkás-Geréd Marcell

4. b Korozmán Viktória

Kövesdi Réka

5. a Kovács Léna

Sziráki Bulcsú

5. b Tóth Adél

Riebel Bálint

5. c Pintér Jázmin

Angyal Bence

6. a Bankuti Antónia

Csordás Hanna

6. b Szabó Alíz

Sarkadi Réka

7. a Potháczki Emese

Kuchár Emese

7. b Schweigh Sophie

Török Dávid

8. a Kanicsár Máté

Nagy Botond

8. b Sziráki Huba

Hatala Dominik

8. c Bán Péter

Formeszter Viktor

az osztályközösségek választása alapján.
2020. szeptember 15-én tartott alakuló ülésen a Diáktanács szavazása alapján megválasztottuk a Diáktanács vezetőségét.

A diáktanács vezetői: Stúdiósok:
Kanicsár Máté 8.a
Nagy Botond 8.a

A DÖK érdekképviseleti feladatkörébe tartozó tennivalók:

A diákokat érintő helyi szabályzók kidolgozásában aktív részvétel: Az elmúlt két évben az alábbiakban közreműködött a DÖK: házirend kimunkálása, annak módosítása, javaslat a diákok elismerési és elmarasztalási formáira, saját “Sulibuli szabályzat” elkészítése.

Jogorvoslat biztosítása, panaszkezelés: Szükség esetén “panasznapot” tartanak, melyeken megbeszélik az esetlegesen felmerülő problémákat.

DÖK alakuló ülésminden tanév szeptemberében rendezzük, ahol nemcsak az éves munkatervet, az összegyűjtött javaslatokat hagyják jóvá, hanem a DÖK-vezetőt is megválasztják titkos szavazással.

Diákközgyűlés minden tanévben: júniusban kerül megrendezésre, ahol játékos formában felelevenítik a diákok jogait, kötelességeit, sőt az elmúlt tanév legemlékezetesebb pillanatait.

Információs feladatok ellátása:
• Megbeszélések, közvetítés az osztályok és a DÖK-tagok között
• Folyamatos tájékoztatás a DÖK-faliújságon
• Diákok beszámolója iskolai rendezvényekről az iskola honlapján
Programok szervezése, lebonyolítása:

Hagyományos “DÖK”-ös programok:”MIKULÁSVÁRÁS” – decemberben, a “SULINAPOK” programjának a szervezése és lebonyolítása-decemberben, FARSANG szervezése és lebonyolítása – februárban, a “FÖLD NAPJA” alkalmából környezetvédelmi projektnap szervezésében közreműködés, GYERMEKNAP májusban.

Évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, azt megszervezi – ez általában a GYERMEKNAP.

Évente kétszer (ősszel és tavasszal) papírgyűjtést szervez.

Nagy sikerük van a “SULIBULIKNAK”, melyeket gyakran egy-egy nevezetes eseményhez kapcsolnak; például Halloween, farsang. Ezen alkalmakkor különböző jeleneteket, táncokat is bemutatnak a résztvevők.

Iskolánkban működik az iskolaszék, melynek üléseire nemcsak a diákönkormányzatot segítő pedagógus kap meghívást, hanem gyakran a diákok is. Az ülésen rendszeresen meghallgatják az elvégzett munkájukról szóló beszámolójukat, egyes kérdésekben kérik a véleményüket.

Az iskola falain túl is részt vesznek megbeszéléseken, így utoljára a budapesti Városmajori Gimnáziumban voltak a pest megyei Diákparlament ülésén, illetve városi DÖK-fórumon.

A legaktívabb diák önkormányzati képviselők tanév végén osztályfőnöki, diák önkormányzati, vagy akár nevelőtestületi dicséretben is részesülhetnek.

Egyéb szabályzatok:
Suli-Buli szabályzat

Minden jog fenntartva 2019 © Copyright - Százhalombattai 1es Számú Általános Iskola