TEHETSÉGPONT – NYELVI

Nyelvi Nyelvtanulás – kulcs a világhoz

Koordinátorok: Keresztes Emília

Kiemelt feladatunknak tekintjük a nyelvi kompetencia fejlesztését azért is, mert a magyar oktatás leglátványosabban jelentkező kudarca, hiányterülete az idegen nyelv tanítása volt. Ugyanakkor a jogos társadalmi igény, sürgető feladattá tette az iskolák számára a felzárkózást.

Diákjaink nyelvi képzésének erősítéséhez, az Európához való felzárkózáshoz sarkalatos pont legalább egy világnyelv magas szintű elsajátítása. A minőségi fejlesztés irányába mutató döntésekre van szükség: és ez az idegen nyelvi fejlesztés.

Célunk az általános intellektuális-, a speciális képességek fejlesztése a személyiségfejlesztéssel együtt. A tudatos és felelős magatartás, a tolerancia, az őszinte kommunikáció, a reális énkép kialakításának képessége, az egészséges önbizalom, valamint a kooperációs képesség fejlesztése programunk középpontjában áll egyes sajátos, speciális területek fejlesztésének lehetőségeivel együtt.

A foglakozásokon a kommunikatív nyelvoktatás kiemelt szerepet kap. Fontos az élő nyelvi struktúrák, szövegek kiválasztása, megismerése, változatos szövegtípusok alkalmazása, nyelvi készség elsajátítása, szituációs tartalmak előtérbe kerülése. Kommunikatív kompetenciát, használható nyelvtudást igyekszünk nyújtani, figyelemmel a tanulók érdeklődésére, igényeire is.

Fontos, hogy tanulóink tudjanak majd megfelelő interakciót kialakítani, ismereteiket minél előbb alkalmazni. A figyelmet a nyelvtanhasználatról a nyelvhasználatra helyezzük át, a hangsúlyt pedig a jelentés-megértés irányába toljuk el. Erősítjük a tanítás „hogyan”- ját. Kreatív nyelvi feladatokban nem passzív befogadók a gyerekek, hanem a tanulási folyamat aktív részesei lehetnek, ahol bátran építhetnek a meglévő ismeretikre, képességeikre. Az érdekes feladatok nagyban segítik az egymás közti kommunikációt. Együttműködésre, folyamatos párbeszédre buzdítunk a foglakozásokon való aktív részvétellel.

Tevékenységközpontú módszerek kerülnek előtérbe, a felfedezés, a vita, a játék, a páros és csoportmunka, valamint a projektek. A tevékenységközpontúság a teljes személyiséget fejleszti.

Műhelyek:
Iskolahíradó - Média

Berta Szilvi

A média körülveszi, behálózza életünket, legyen szó az internet világáról, a nyomtatott újságokról vagy filmekről. Meghatározó szerepe van a felnövekvő generáció életében.

A gyerekek kipróbálhatják magukat híradós szöveg írásában, saját, kreatív tartalmat készíthetnek,megtapasztalhatják, milyen riporternek, műsorvezetőnek, szerkesztőnek, vagy épp filmrendezőnek lenni. Havi lebontásban készítünk az iskolánkban zajló életről, aktuális eseményekről, versenyeken elért eredményekről, érdekességekről Híradót, melyet riportokkal színesítünk.

Eközben fejlődik a kreativitásuk, a kommunikációs és együttműködési készségük, az alkotási vágyuk.
A tanév során ellátogatunk egy szinkronstúdióba, ahol kipróbálhatják magukat szinkronhangként, s az ottani háttérmunkákba is bepillanthatnak.

Bővebben: Sulihíradó

PLAY COUNTRY!

Keresztes Emília

Szeretnél egy saját országot? Hol lenne? Milyen lenne a zászlója, a fővárosa, a leghíresebb étele? Hogy szólna a himnusza? És hogy néznének ki a lakói? Milyen nyelven beszélnének?

Ha van ötleted, és van is kedved megvalósítani, gyere, játsszunk országosat!

És nem is akárhogyan, hanem ANGOLUL!
Ne féjl, itt nem lehet hibázni…

The Smileys

Pék Szilvia

Név- és logóválasztásunk nem véletlen. Játékos angol nyelvi modulunkon a jókedvé a főszerep!

A második évfolyamon induló foglalkozásokon a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve tanuljuk az angol nyelvet. Mondókázunk, énekelünk és nagyon sok mozgások, szituációs játékot játszunk.

Fontos, hogy a gyerekek az idegen nyelvvel való találkozást ne tanulásnak érezzék! A játék a leghatékonyabb és legeredményesebb módszer az újonnan elsajátított dolgok begyakorlásához.

A foglalkozások alkalmával a gyerekek önbizalmat, sikerélményt, magabiztosságot szereznek az angol nyelv használatában, elsajátításában. Eközben nemcsak mosolyogni, de nevetni, hangosan kacagni is szabad!

Minden jog fenntartva 2019 © Copyright - Százhalombattai 1es Számú Általános Iskola